• srpski
  • srpski

Sportski dani u vrtiću

Sportski dani u vrtiću Šumica održani su 16., 17. i 18. aprila. 

Deca jaslenog uzrasta učestvovala su u krosu, dok su deca uzrasta od tri godine do polaska u školu bila učesnici raznovrsnih igara i aktivnosti. Igre su bile prilagođene uzrastu.

Na sportskim danima učestvovale su četiri grupe jaslenog uzrasta i 14 obdanišnih grupa.

Pozitivna atmosfera, euforija i takmičarski duh vladali su sva tri dana.

Koordinator programa: Ana Pertet