• srpski
  • srpski

Seminar PRIMENA WEB 2.00 ALATA U OBRAZOVANJU

U subotu, 29.02.2020. godine u vrtiću „Sanda Marjanović“ održan je seminar Primena web 2.00 alata u obrazovanju. Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja  Republike Srbije.  

Osamnaest vaspitača Predškolske ustanove „Naša radost“ imalo je priliku upoznati se sa načinom na koji se može koristiti računar u radu sa decom u vrtiću, bezbednosti na internetu, videti primere iz prakse, kreirati web 2.00 alate i rukovati njima.

Učesnici seminara stekli su nova znanja o projektnoj priči i web 2.00 alatima u njoj i na taj način saznali o novom  načinu vođenja dokumentacije koji će biti obavezan po novim Osnovama programa – Godine uzleta koji će naša Ustanova biti u obavezi da sprovodi od naredne školske godine.

Autori i realizatori seminara su Nataša Vrapčević i Ana Pertet.