• srpski
  • srpski

RAD NA MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA SE NASTAVLJA U SARADNjI SA DECOM I RODITELjIMA ONLAJN

Vaspitači su veoma brzo i uspešno ostvarili onlajn komunikaciju i saradnju sa roditeljima i nastavnja se rad na započetim projektima "Water is life", na započetim etwinning projektima, na projektima održivog razvoja.

U saradnji sa roditeljima nastavio se rad na  globalnom projektu.

" Water is life" u organizaciji IEARN platforme na kojoj sarađuje više od 140 država širom sveta. U ovom projektu učestvuje 8 vrtića "Naše radosti" : "Zvončica", "Marjai Maria", "Maštalica", "Mandarina", "Sanda Marjanović", "Petar Pan" iz Tavankuta, "Balončići" iz Bikova.

Vaspitači, deca i roditelji su se priključili i odazvali inicijativi pokrenutoj u Italiji za vreme izolacije " Everything will be fine". U toj akciji učestvovalo je 16 vrtića. Deca su nacrtala oko 400 duga i uz pomoć roditelja ih stavila na svoje prozore kao simbol nade da će ova situacija brzo proći i da će sve biti dobro.

Sledeće inicijative za zajedničko  učestvovanje dece, vaspitača i roditelja su u obeležavanju Svetskog Dana zdravlja - 07.aprila, Dana planete Zemlje -22aprila, Dana knjige- 23.aprila, , Dana Crvenog Krsta- 08.maja Dana drveća i ptica- 08.maja, 14., Dana  ptica selica- 14. maja, Dana akcije protiv klimatskih promena i  Dan porodice - 15. maja,  Svetskog Dana zaštite prirode - 22.maja, Svetskog  Dana leptira - 28. maja  Svetskog Dana zaštite životne sredine- o5.jun, Svetskog Dana Sunca- 18.juna.

Sve navedene inicijative se pokreću na etwinning platformi, a radovi dece se postavljaju na elektronske panoe, kao produkt zajedničke onlajn saradnje.

                                        STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH ONLAJN

23.03.2020. Predškolska ustanova "Naša radost" započela je održavanje vebinara na Zoom platformi. Vebinari se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od sat vremena. Do sada je održano 5 vebinara na kojima je prisustvovalo preko 100 vaspitača. Teme vebinara su različiti primeri dobre prakse i stručne teme koje prezentuju stručni saradnici.

Vebinari se održavaju i na etwinning platformi za članove platforme, a teme su usmerene na primenu web 2.00 alata koji se mogu upotrebljavati u radu sa decom.

Raspored vebinara: 

26.03.2020. "Šta je STEM" ( vaspitač Vrapčević Nataša)

31.03.2020. "Klimatske promene" ( vaspitač Nenad Temunović)

03.04.2020. "Prvi koraci na etwinning platformi ( vaspitač Nataša Vrapčević)

07.04.2020. "Most kulture" ( vaspitačice Maja Vuksanović i Edina Đorović )

09.04.2020. "Komunikacija bez filtera" ( psiholog Dijana Kopunović Torma )

14.04.2020. stručna tema ( logoped Jasna Skenderović )

16.04. 2020.

"Nastavak rada na projektima uz saradnju roditelja"(vasp. Miljana Boić),

"Predstavljanje ritma dana u Montesori vrtiću" ( vaspitač Nada Poljaković )

Upitnik koji je poslat svim učesnicima vebinara pokazuje da je ovaj način stučnog usavršavanja veoma interesantan i primenjiv. Vaspitači su se veoma dobro snašli prilikom priključivanja vebinaru i zadovoljni su temama.

  KREATIVNOST VASPITAČA ZA VREME ONLAJN KOMUNIKACIJE SA DECOM I RODITELjIMA

 Vaspitači koji su nepredviđeno ušli u jedan drugačiji način saradnje sa roditeljima i komunikacije sa decom, odlično su se snašli. Neki od njih su pokazali svoje stvaralačke sposobnosti. Svakodnevno proučavaju  mogućnosti onlajn saradnje, web 2.00 alate i počeli su kreirati edukativne i zabavne sadržaje za decu ( tutorijale, elektronske priče sa tekstom i sa naracijom, filmove,  edukativne igrice za decu, kvizove...)

Nakon završetka vanrednog stanja, imaćemo jednu zbirku onlajn materijala koja će služiti u budućem radu.