• srpski
  • srpski

Projekti Nacionalne geografije

Krajem aprila, Nacionalna geografija je objavila poziv za učestvovanje u projektu "Istraživači izazivaju edukatore". Ovo je prvi put da neko iz naše države učestvuje u ovom tipu projekata. Iz naše Ustanove učestvovalo je pet vaspitnih grupa.

Vaspitne grupe koje su učestvovale u projektu su:

·         Grupa Leptirići, vrtić Petar Pan, vaspitač Nenad Temunović

·         Grupa Pčelice, vrtić Petar Pan, vaspitači Marija Vujković Stanišić i Tatjana Cap

·         Grupa Cvetići, vrtić Sanda Marjanović, vaspitač Aleksandra Radić

·         Grupa Cvetići, vrtić Marjai Marija, vaspitači Zoran Ivošević, Snežana Čukić i pomoćnik  direktora Nataša Vrapčević

·         Grupa Jagodice, vrtić Šumica, vaspitači Maja Đurković, Vesna Cvetković i saradnik za fizičko Ana Pertet

Prijavljeni su dobili ime istraživača čiji su rad i polje istraživanja osnovna tema projekata.  

Zoran Ivošević, Snežana Čukić Arsenić i Nataša Vrapčević su dobili zadatak da sa decom prouče rad istraživačice Danijele Kafagi iz Meksika, koja svoja istraživanja sprovodi na području Jukatana proučavajući slepe miševe.

Maja Đurković, Vesna Cvetković i Ana Pertet su dobile zadatak da ostražuju rad Josefa Kutlera, koji proučava slatkovodne ribe na području centralne Afrike.

Aleksandra Radić je dobila zadatak das a decom proučava pečurke na osnovu istraživanja Meri Mučane i da na osnovu toga razvija projekat u skladu sa interesovanjima dece.

Nenad Temunović je dobio zadatak da u svojoj grupi pokaže rad istraživača Ostina Grina i njegova istraživanja šumskih životinja.

Marija Vujković Stanišić i Tatjana Cap su dobile zadatak da sa decom urade projekat baziran na istraživanjima Andreja Gajića, istraživača morskog sveta.

Ukupan broj dece koji je učestvovao u ovom projektu je oko 130.

Zaključak vaspitača koji su učestvovali u projektima Nacionalne Geografije:

Deca su veoma zainteresovana za istraživanja i posao istraživača. Budući da su tokom projekta istraživali napolju, posmatrali razne oblike živih bića, koristili tabele i sakupljali podatke, koristili dvoglede, lupe, imali priliku da uživaju u virtuelnoj realnosti zahvaljujući opremi koju smo uspeli nabaviti, smatramo da sa ovakvim projektima treba nastaviti. Oni se uklapaju u principe koje nalažu Nove Osnove Programa i mogu biti podsticaj za kreiranje mnogobrojsnih projekata.

Početkom juna svi istraživači su se personalizovanim video porukama obratili vaspitačima i deci koja su proučavala njihov rad.

Ovi projekti imaju ne samo međunarodni, nego i interkontinentalni karakter jer istraživači sa čijim radom smo se upoznali radeći na projektima žive i rade na raznim kontinentima.

Tokom projekta vaspitači su koristili različite web 2.00 alate u radu sa decom kao i za prezentovanje aktivnosti koje su za vreme projekta radili sa decom.

 

Na linkovima je predstavljen jedan deo rada.

Vrtić Šumica

Maja Đurković, Vesna Cvetković, Ana Pertet

https://animoto.com/play/YPhVfHV01LTFPnD40TsLjQ

https://drive.google.com/file/d/1rXGbyU6yMFOjFn2Mz4Rf6Cz6LgqZYkRF/view

 

vrtić Petar Pan

Marija Vujković I Tatjana Cap

https://nationalgeographiceducation.submittable.com/gallery/21ee314d-7b02-4ebe-a9ce-7d6b11557178/13196063/20625107

 

Vrtić Marjai Marija

Zoran Ivošević, Snežana Čukić, Nataša Vrapčević

https://www.youtube.com/watch?v=-s3IMWLYO2I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR358kQI7mo_M_1uhyxIap7jRx2UJ0hNHxits-tULGr6WpxN_4NGaTGshlE

 

Vrtić Sanda Marjanović

Aleksandra Radić

https://read.bookcreator.com/GgwQDVWEpAUQr0bysVFwtUEdtXu2/Fqds4EGdSIe3itlyTtKqLA

 

Vrtić Petar Pan

Nenad Temunović

https://nationalgeographiceducation.submittable.com/gallery/21ee314d-7b02-4ebe-a9ce-7d6b11557178/13193956/20622074?fbclid=IwAR2fiQqU9q3AvV7Xw6iUVEoEI-fPGI-g6Tn9bxWbZ8mNOB-41K8JdjRjNok

https://drive.google.com/drive/folders/1Na1LSfGofUaLrAVTRLLyYN0__2j2Ps-j?fbclid=IwAR2ZzN7lNf5nKF2vLduOEV4EMr-bLjLTLBs7dH0qaEASmcvPIZGR3KDJjhU