• srpski
  • srpski

Projekat:"Seminarom do unapređenja i modernizacije vaspitno-obrazovnog rada"

Krajem aprila 2020. Predškolska ustanova "Naša radost" dobila je sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u AP Vojvodini u 2020. godini "Seminarom do unapređenja i modernizacije vaspitno-obrazovnog rada". Cilj projekta je bio osposobljavanje 30 vaspitača, stručnih saradnika, direktora, pomoćnika direktora i ostalih zaposlenih za implementaciju onlajn obuka kroz pedagoški utemeljeno kreiranje, postavljanje, organizovanje digitalnih obrazovnih materijala i interaktivnih aktivnosti i njihovo vrednovanje, korišćenjem Mudl platforme.

Naziv seminara je "O Mudlu putem Mudla", a vodili su ga prof.dr Miloš Bajčetić i prof.dr Ivan Zaletl. Na sajtu ustanove kreiran je podsajt sa na kojem se nalaze seminari koje su kreirali učesnici, a koji će služiti vaspitačima i ostalim zaposlenima za obuke (razmenu dobre prakse - horizontalno učenje). Obukama koje su učesnici seminara kreirali usavršili smo vaspitno-obrazovni proces čiji su krajnji cilj deca.Učesnici seminara su osposobljeni za kreiranje  onlajn kurseva, njihovo metodičko oblikovanje, postavljanje digitalnih obrazovnih materijala.

Kreiranje kurseva na Mudl platformi predstavlja modernizaciju i pedagošku inovaciju u Predškolskoj ustanovi "Naša radost",  koja će doneti dugoročne , efikasne i merljive rezultate i doprineti lakšem uvođenju novih Osnova programa.