• srpski
  • srpski

Predškolska ustanova „Naša radost“ započela je intenzivnu saradnju sa lokalnom zajednicom sa ciljem očuvanja kulturne baštine našeg regiona

Predškolska ustanova „Naša radost“ započela je intenzivnu saradnju sa lokalnom zajednicom sa ciljem očuvanja kulturne baštine našeg regiona.

Predviđeno je da gosp. Žika Reh, šef Službe za zaštitu čovekove okoline i održivi razvoj , održi nekoliko veoma značajnih predavanja koja bi motivisala vaspitače da pokrenu edukativne projekte u ustanovi na temu zaštićenih vrsta biljaka i životinja u regionu, zagađenju jezera Palić i Ludaš i odlaganju otpada.

11.02.2019. gospodin Žika Reh je održao predavanje vaspitačima i upoznao ih sa retkim i ugroženim vrstama biljaka i životinja.