• srpski
  • srpski

Poseta vaspitača iz Mađarske


 
Dana 30.aprila našu ustanovu su posetili vaspitači iz susedne Mađarske, tačnije iz Cegleda ( Lur-Kò- Pè Alapítvány, Szèchènyi Ùti Òvoda) . Vaspitači su obišli vrtiće " Neven"," Kolibri" i "Šumica". U obdaništu " Šumica" su se upoznali sa radom dvojezičnih grupa i sa aktuelnim projektima. Uglednu aktivnost su pogledali u grupama " Loptice " i "Bubamare". Gosti su razmenili iskustva sa vaspitačima Čorba Kornelijom, Rajnović Tamarom , Balaž Janošem, Maša Doroteom i Đorović Edinom.Na kraju posete vrtićima, gosti iz Cegleda su imali priliku da pogledaju i predstavu pozorišne trupe naše ustanove na mađarskom jeziku ("Terülj asztalkám!").

Poseta je prošla u prijateljskoj atmosferi i obe strane su naglasile da bi bilo poželjno nastaviti saradnju između dve ustanove.