• srpski
  • srpski

PONOVNIM DOBIJANJEM SREDSTAVA ZA REALIZACIJU ERASMUS PROJEKTA, PREDŠKOLSKA USTANOVA

Predškolska ustanova "Naša radost" iz Subotice ima status Etwinning ustanove i predstavlja uzor i model modernog pedagoškog pristupa ne samo u Srbiji, nego i u Evropi što dokazuje i  novi  Erasmus projekat koji je finansiran od strane Evropske Komisije pod nazivom: "Wanders of outdoor learning", odnosno,” učenje van vrtića”. Koordinator celokupnog projekta je Sovenija, a pored naše ustanove, partneri na projektu su iz Portugala, Italije, Turske i Rumunije. Ovaj projekat počinje sa realizacijom  u oktobru 2020. i trajaće do kraja 2022. godine, a omogućiće razmenu dobre prakse na etwinning platformi i mobilnosti realizatora u navedene zemlje.Ukupna vrednost projekta je oko 160.000 evra.

Kao obrazovna ustanova koja  je jedan od lidera u pisanju i realizaciji međunarodnih projekata  svoja iskustva stručni tim “Naše radosti” podelio je i kolegama iz Španije i Estonije koji su kod nas bili na radnoj praksi tokom 2019.godine, a tokom ove i  2021.godine očekuje se da na radnu praksu kod nas dođu kolege iz Francuske, Belgije i Bugarske.

Inače, u toku je i realizacija Erasmus projekat koji je dobio sredstva je K 229( strateška partnerstva  ) u kojem je Predškolska ustanova "Naša radost" koordinator. Naziv projekta je "Connection of Fairy Tales and  STEAM", a partneri su iz Grčke, Bugarske i Slovenije. Tokom projekta vaspitači će sa partnerima razmenjivati primere dobre prakse vezane za STEAM pristup koji se uklapa u nove Osnove programa po kojima ćemo raditi od septembra. Projekat će trajati do kraja 2021. godine.

Prvi susret partnera je planiran za oktobar 2020.godine u Subotici, a susreti u Grčkoj, Bugarskoj i Sloveniji sledeće godine. Aktivnosti projekta se realizuju u vrtićim "Zvončica", "Šumica" i "Zeka".

Predškolska ustanova "Naša radost" ima dugogodišnje iskustvo u Etwinning međunarodnim projektima koje je 2017. godine  rezultiralo Erasmus projektom K 101, koji je vaspitačima i stručnim saradnicima omogućio boravak i radnu praksu u Norveškoj, Danskoj i Nemačkoj.  

Predškolska ustanova "Naša radost"