• srpski
  • srpski

OBAVEŠTENjE ZA RODITELjE, ODNOSNO DRUGE ZAKONSKE ZASTUPNIKE (član 15. stav 1. tačka 2 i 4 Ugovora o dnevnom boravku deteta u predškolskoj ustanovi)  

Obaveštenje