• srpski
  • srpski

Međunarodna akcija " Dan Inteligencije"

Međunarodna akcija " Dan Inteligencije" je pokrenuta idejom da se obeleži 1. Oktobar kao dan osnivanja Mense. Mališani vrtića "Šumica" ( grupa Bubamare- Katicabogarak) sa vaspitačima Edina Đorović i Anika Farkaš su obeležili ovaj dan sa zagonetkama, pitalicama i sa raznim logičkim zadacima. Nisu propustili mogućnost da više nauče i o samom mozgu, i o njegovim funkcijama. Takođe o mogućnostima da se razvija kroz razne logičke aktivnosti