• srpski
  • srpski

iERAN Globalna konferencija

Ponosni smo što smo rad vspitača predstavili na svetskom nivou. Predškolska ustanova "Naša radost je 21.05.2020. godine predstavila zajednički projekat "Water is life", na Globalnoj iEARN konferenciji  ( sa sedištem u Njujorku ). U projektu je učestvovalo 25  vaspitača, oko 300  dece i roditelja.Većinom smo predstavili rad za vreme izolacije.

Projekat su realizovali vaspitači, deca i roditelji vrtića : "Bikovo" ( Miljana Boić), "Zvončica ( Jagoda Korać), "Sanda Marjanović ( A. Radić, D. Pavlović, Sofija P. Tukuljac, Ivan Romić, Dubravka Gurinović, Sanja Šećerov, Ksenija Janković, Sanja Marković, Sonja Stojanović, Sanja Zarić, Nina Vlaović), "Mandarina ( Mirjana Višnić, Slavica Jovanović), "Maštalica ( Savka Vojnić Tunić, Marija Cekuš), "Petar Pan" ( Marija Vujković", Tatjana Cap), "Zeka" ( Snežana Jocić, Biljana Mamužić, Nedeljka Katić, Sandra Milodanović), "Marjai Maria" ( Zoran Ivošević, Snežana Čukić Arsenić).

Osim našeg projekta imali smo priliku videti i ostale primere koje su predstavili učesnici iz Ilinoisa, Teksasa, Alžira i Pakistana.

Svi realizatori projekta i učesnici konferencije će dobiti sertifikate

Pitanja koja su postavljena nakon prezentacije su se odnosila na rad više vrtića na zajedničkim projektima i to je učesnike iz drugih zemalja najviše privuklo.