• srpski
  • srpski

GLOBAL GOALS PROJECT

Na Samitu o održivom razvoju, koji se održao 25. septembra 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine (Agenda 2030) kojim je definisano 17 ciljeva održivog razvoja za iskorjenjivanja siromaštva, neravnopravnosti i nepravde, kao i rješavanje pitanja klimatskih promjena do 2030. godine.

U projektu Global Goals učestvovalo je 8 vrtića Predškolske ustanove“Naša radost“. Tokom realzacije projekta sarađivale su škole i vrtići iz više od 70 zemalja. Svi učesnici su se bavili ciljevima održivog razvoja koji su poznati i kao globalni ciljevi, a odnose se na zaštitu čovekove okoline, obezbeđivanje mira, klimatske promene, rodnu ravnopravnost, održivu potrošnju... Ciljevi su međusobno povezani budući da ključ uspeha jednog cilja često leži u sagledavanju izazova koji su svojstveni nekom drugom cilju.

Projekat je realizovan tokom septembra 2019.

Vrtić „Šumice“ i „Marjai Maria“ su sa decom radili SDG 11, vrtić „Sanda Marjanović“ SDG 13, vrtić „Zeka“ SDG 7, vrtići „Zvončica“ i „Zvezdice“ SDG 5, vrtić „Hajdi“ SDG 16, vrtić „Palčica“ SDG 3 . Svi učesnici su dobili sertifikat o učestvovanju.

 

  Koordinator i facilitator projeka :    NatašaVrapčević

  Vođa tima vrtića Palčica :  Ana Pertet