• srpski
  • srpski

Etwinning škola u 2020. i 2021.

Predškolska ustanova "Naša radost" ponovo nosi naziv Etwinning škole u 2020. i 2021. To znači da je prepoznata na evropskom nivou kao jedan od predvodnika u oblastima dobre prakse, digitalne prakse, podsticanja saradničkog učenja dece i zaposlenih, kontinuiranog profesionalnog razvoja, bezbednosti na internetu, inovativnim i kreativnim pedagoškim pristupima.
Mnogobrojni etwinning projekti koje realizuju vaspitači i deca Predškolske ustanove "Naša radost" od 2016.-2019. dobili su 56 EQL ( evropska oznaka kvaliteta ) i rezultirali su dobijanjem novog statusa etwinning škole za sledeće dve godine
2016. godine ustanova je dobila 1 EQL, 2016.- 10 EQL, 2017.- 19 EQL, 2018. - 26 EQL
2019. godine vaspitači i deca učestvovali su u 32 etwinning projekta od kojih su nakon evaluacije 26 dobili oznake evropskog kvaliteta. Vaspitači koji su članovi platforme učestvovali su na kursevima, seminarima i vebinarima dostupnim na platformi, organizovali vebinare u kojima su razmenjivali primere dobre prakse, delili svoja znanja i iskustva i na taj način učili jedni od drugih, posebno obraćajući pažnju na sigurnost na internetu.
Osim za saradnju na projektima, eTwinning portal služi i za pronalaženje partnera za projekte u okviru Erazmus+ programa, najvećeg obrazovnog programa EU, a škola sa oznakom Etwinning škole je vidljivija i kod potencijalnih partnera iz Evrope..

Nataša Vrapčević