• srpski
  • srpski

"Zvezdice"

Adresa
Šabačka bb
Telefon
024/ 552-067
Rukovodilac radne jedinice
Erika Nanaši
Mobilni
065 9 646460
Radno vreme

 
7,00-12

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 1
mađarski 1
ukupno 2

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre
vaspitači 2
vaspitač saradnik
pomoćni radnici 0,5
ukupno 2

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Tim vrtića

- Zajedno u adaptaciji

-Ja polazim u školu

Izgled vrtića

Vrtić ima dve radne sobe, garderobu, priručnu kuhinju.