• srpski
  • srpski

"Zlatna Ribica"

Adresa
Doroslovačka 22
Telefon
024/ 561-233
Rukovodilac radne jedinice
Dušica Denić
Mobilni
065 9 646449
Radno vreme

5,40-16,40

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 2
ukupno 2

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre
vaspitači 3
vaspitač saradnik
pomoćni radnici 1
ukupno 4

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Tim vrtića

- Zajedno u adaptaciji

-Ja polazim u školu

Izgled vrtića

Vrtić ima 2 radne sobe, garderobu,priručnu kuhinju i zatvoreno dvorište sa rekvizitima.