• srpski
  • srpski

"Zeka"

Adresa
Gundulićeva 39
Telefon
024/ 554-161
Rukovodilac radne jedinice
Biljana Mamužić
Mobilni
065 9 646436
Radno vreme

 
5,40- 16,40

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I 12-24 m mešovite jas 12-36 m jasle II 24-36 m ukupno
broj grupa 0 1 0 1

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

Mlađa 3-4 g. Srednja 4-5 g. Starija 5-6 g. Najstarija 6-7 g. Mešovita 3-7 g. ukupno
srpski 0 0 0 0 2 2
srpsko-engleski 0 0 0 0 1 1
ukupno 0 0 0 0 3 3

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 1
vaspitači 8
vaspitač saradnik
pomoćni radnici 2
ukupno 11

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika
- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- Čuvari osmeha
- "Easy English" - engleski jezik

 

POSTOJEĆI PROGRAMI I PROJEKTI U VRTIĆU “ZEKA”

 

-          “Vratimo prirodi, ona pamti - kompostirajmo”

-          “Razmišljajmo ekološki”

-          “Vrtić u šumi”

-          “Ja polazim u školu”

-          “Zajedno u adaptaciji”

-          “Timovi vrtića”

-          “Inkluzivni program”

-          “Secesija i linija”

-          “Etwining”

-          “Porodica to je moja snaga”

-          “Saobraćaj”

-          “Primarna reciklaža baterija”

Izgled vrtića

Vrtić poseduje 4 sobe za boravak dece, prostoriju za vaspitače, veliko ograđeno dvorište sa rekvizitima i peščanikom.