• srpski
  • srpski

"Visibaba" Palić

Adresa
OŠ Mika Antić Trogirska bb, Palić
Telefon
Rukovodilac radne jedinice
Starek Eleonora
Mobilni
065 9 646440

7,00-17,30

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj grupa
srpski 1
mađarski 1
hrvatski 0
srpsko-mađarski 0
ukupno 2

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre
vaspitači 2
vaspitač saradnik
pomoćni radnici
ukupno 2

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

Izgled vrtića