• srpski
  • srpski

"Sunčica" Bajmok

Adresa
JNA 18, Bajmok
Telefon
024/ 762-663
Rukovodilac radne jedinice
Dijana Rudić Vranić
Mobilni
065/ 9-64-64-10
Radno vreme

05,40-16,40

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

Mlađa 3-4 g. Srednja 4-5 g. Starija 5-6 g. Najstarija 6-7 g. Mešovita 3-7 g. ukupno
srpski 0 2 0 1 0 3
ukupno 0 2 0 1 0 3

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre
vaspitači 6
vaspitač saradnik
pomoćni radnici 0
ukupno 6

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

·         “Zajedno u adaptaciji” - podrška deci i porodici

·         “Ekologija u  vrtiću”

·         “Ja polazim u školu” – podrška deci i porodici

·         “Zajedno u pripremi za školu” - podrška deci i porodici

 

 

Izgled vrtića

Vrtić poseduje 3 sobe za boravak dece, priručnu kuhinju, veliko ograđeno dvorište sa rekvizitima i pečanikom.