• srpski
  • srpski

"Sunčica" Bajmok

Adresa
Mije Mandića 1, Bajmok
Telefon
024/ 762-663
Rukovodilac radne jedinice
Kata Maravić
Mobilni
065/ 9-64-64-10
Radno vreme

05,40-16,40

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

Mlađa 3-4 g. Srednja 4-5 g. Starija 5-6 g. Najstarija 6-7 g. Mešovita 3-7 g. ukupno
srpski 0 1 0 1 1 3
ukupno 0 1 0 1 1 3

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre
vaspitači 6
vaspitač saradnik
pomoćni radnici 2
ukupno 8

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Dete, vaspitač i matematika

- Razvoj samopotovanja putem kooperativne komunikacije

-Čuvari osmeha

Postojeći programi i projekti u vrtiću "Sunčica":

- Ja polazim u školu

-Zajedno u adaptaciji

- Timovi vrtića

-Inkluzivni program

- Razmišljamo ekološki

Izgled vrtića

Vrtić poseduje 3 sobe za boravak dece, priručnu kuhinju, veliko ograđeno dvorište sa rekvizitima i pečanikom.