• srpski
  • srpski

"Sunce" Novi Žednik

Adresa
OŠ Bosa Miličević Novi Žednik
Telefon
024/ 782-026
Rukovodilac radne jedinice
Vesna Zvekić Kaurin
Mobilni
065 9 646452
Radno vreme

7,00-12

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 1
ukupno 1

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 1
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

 - Dete, vaspitač i matematika

- Tim vrtića

- Zajedno u adaptaciji

-Ja polazim u školu

Izgled vrtića

Jedna soba za boravak dece je smeštena u zgradi škole.