• srpski
  • srpski

"Sunce" Novi Žednik

Adresa
OŠ Bosa Miličević Novi Žednik
Telefon
024/ 782-026
Rukovodilac radne jedinice
Vesna Zvekić Kaurin
Mobilni
065 9 646452

7,00-17,30

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj grupa
srpski 2
mađarski 0
hrvatski 0
srpsko-mađarski 0
ukupno 2

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 2
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 1.5
ukupno 3.5

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

 - Dete, vaspitač i matematika

Izgled vrtića

Jedna soba za boravak dece je smeštena u zgradi škole.