• srpski
  • srpski

"Šumica"

Adresa
Banijska bb
Telefon
024/ 646-406 646-404 646-403 646-402
Rukovodilac radne jedinice
Nataša Stojić - 065/ 9-64-64-04 Sanja Zarić - 065/ 9-64-64-05
Mobilni
065/ 9-64-64-04 065/ 9-64-64-05
Radno vreme

5,40 - 16,40

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I 12-24 m mešovite jas 12-36 m jasle II 24-36 m ukupno
broj grupa 0 0 2 2

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

Mlađa 3-4 g. Srednja 4-5 g. Starija 5-6 g. Najstarija 6-7 g. Mešovita 3-7 g. ukupno
srpski 3 3 0 3 0 9
mađarski 0 0 0 0 1 1
srpsko-mađarski 1 3 0 1 0 5
srpsko-engleski 0 1 0 0 1 2
ukupno 4 7 0 4 2 17

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 36
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 36

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

·         “Zajedno u adaptaciji” - podrška deci i porodici

·         “Vrtić po meri deteta” – podrška deci i porodici

·         “Program prevencije i intervencije govornih teškoća”

·         “Program za učenje jezika sredine u dvojezičnim M-S grupama”

·         “Dečji hor”

·         “Timska podrška razvoju deteta” - podrška deci i porodici

·         “Ekologija u  vrtiću”

·         “Slikarski atelje”

·         “Ja polazim u školu” – podrška deci i porodici

·         “ABC – You and Me” – rano učenje engleskog jezika

 

Izgled vrtića

Vrtić ima18 sobu za boravak dece, trepezariju, fiskulturnu salu, kabinet za muzičku radionicu, veliko ograđeno dvorište sa rekvizitima, peščanikom, travnatom površinom. U objektu je smeštena centralna kuhinja.