• srpski
  • srpski

"Senica" Nosa

Adresa
Omladinskih brigada 29-31, Nosa
Telefon
024/ 4758-061
Rukovodilac radne jedinice
Tamara Krstin
Mobilni
065 9 646433
Radno vreme

7,30-12,30

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
mađarski 1
ukupno 1

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre
vaspitači 1
vaspitač saradnik
pomoćni radnici
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

·         “Zajedno u adaptaciji” - podrška deci i porodici

·         “Ekologija u vrtiću”

·         “Zdrav vrtić”

·         “Ja polazim u školu” – podrška deci i porodici

·         “Slikarski atelje”

Izgled vrtića

Soba za boravak dece je smeštena u zgradi škole. Veliko dvorište je zajedničko za školsku i vrtićku decu.