• srpski
  • srpski

"Pepeljuga" Ljutovo

Adresa
OŠ "Matija Gubec" Nikole Tesla 6, Ljutovo
Telefon
Rukovodilac radne jedinice
Gilović Miroslava
Mobilni
065 9 646415
Radno vreme

7,30-12,30

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 1
ukupno 1

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre
vaspitači 1
vaspitač saradnik
pomoćni radnici
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

  • “Zajedno u adaptaciji” – podrška deci i porodici
  • “Ja polazim u školu” – posrška deci i porodici
  • “Zajedno u pripremi za školu” – podrška deci i porodici

Izgled vrtića

Jedna soba za boravak dece je smeštena u zgradi škole.