• srpski
  • srpski

"MORSKA ZVEZDA" Stari Žednik

Adresa
OŠ "Pionir", Stari Žednik
Telefon
024/ 787-016
Rukovodilac radne jedinice
Ksenija Gabrić
Mobilni
065 9 646451

7,00-17,30

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj grupa
srpski 2
mađarski 0
hrvatski 0
srpsko-mađarski 0
ukupno 2

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre
vaspitači 2
vaspitač saradnik
pomoćni radnici
ukupno 2

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Čuvari osmeha
- Dete, vaspitač i matematika
- "Easy English" - engleski jezik

Izgled vrtića

Jedna soba za boravak dece je smeštena u zgradi škole.