• srpski
  • srpski

"MORSKA ZVEZDA" Stari Žednik

Adresa
OŠ "Pionir", Stari Žednik
Telefon
024/ 787-016
Rukovodilac radne jedinice
Verica Kujundžić
Mobilni
065 9 646451
Radno vreme

7,00-12

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 1
ukupno 1

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre
vaspitači 1
vaspitač saradnik
pomoćni radnici
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Čuvari osmeha
- Dete, vaspitač i matematika
- "Easy English" - engleski jezik

- Tim vrtića

- Zajedno u adaptaciji

-Ja polazim u školu

Izgled vrtića

Jedna soba za boravak dece je smeštena u zgradi škole.