• srpski
  • srpski

"Maslačak"

Adresa
Cara Lazara 13
Telefon
Rukovodilac radne jedinice
Smilja Horvat
Mobilni
065 9 646457
Radno vreme

7,00-17,30

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 1
mađarski 1
ukupno 2

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 2
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 2

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

  • Zdrav vrtić.
  • Zajedno u adaptaciji.
  • Zajedno u pripremi za školu.Ja polazim u školu.
  • program prevencije i intervencije govornih poteškoća.

Izgled vrtića

Vrtić ima jednu radnu sobu, kuhinju i garderobu.Veliko zatvoreno dvorište sa rekvizitima.