• srpski
  • srpski

"Marija Petković - Biser"

Adresa
Starine Novaka 58
Telefon
024/ 692-010
Rukovodilac radne jedinice
Mirjana Vukmanov Šimokov
Mobilni
065 9 646514
Radno vreme

5,40-16,40

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I 12-24 m mešovite jas 12-36 m jasle II 24-36 m ukupno
broj grupa 0 1 0 1

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

Mlađa 3-4 g. Srednja 4-5 g. Starija 5-6 g. Najstarija 6-7 g. Mešovita 3-7 g. ukupno
hrvatski 0 0 0 0 1 1
ukupno 0 0 0 0 1 1

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
hrvatski 1
ukupno 1

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 1
vaspitači 4
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 5

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

  • “Prilagođeni Montesori program”
  • “Zajedno u adaptaciji” – podrška deci i porodici
  • “Ja polazim u školu” - podrška deci i porodici
  • “Zajedno u pripremi za školu” - podrška deci i porodici
  • “Vrtić po meri deteta” – podrška deci i porodici
  • “Dečji hor i orkestar”

Izgled vrtića

Dva objekta, u jednom objektu ima jedna radna soba, spavvaona, kuhinja i garderoba. U drugom objektu ima jedna radna soba, garderoba i kuhinja.

Ograeno dvorište sa rekvizitima.