• srpski
  • srpski

"Mali Princ"

Adresa
Sutjeska 82
Telefon
024/ 527-157
Rukovodilac radne jedinice
Gabrijela Buljovčić
Mobilni
065 9 646419
Radno vreme

7,00-12,00

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpsko-mađarski 1
ukupno 1

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 1
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Tim vrtića

- Zajedno u adaptaciji

-Ja polazim u školu

Izgled vrtića

Vrtić ima jednu veliku sobu, garderobu, priručnu kuhinju i veliko prostrano zatvoreno  dvorište sa rekvizitima.