• srpski
  • srpski

"Mali Princ"

Adresa
Sutjeska 82
Telefon
024/ 527-157
Rukovodilac radne jedinice
Vojnić Tunić Andrea
Mobilni
065 9 646419
Radno vreme

7,00-12,00

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 1
mađarski 1
ukupno 2

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 1
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

  • Zajedno u adaptaciji” – podrška deci i porodici
  • “Zdrav vrtić”
  • “Program za učenje jezika sredine u dvojezičnim M-S grupama”
  • “Zajedno u pripremi za školu”- podrška deci i porodici
  • “Program održivog razvoja” – Agenda 2030.
  • “Timska podrška razvoju deteta” – podrška deci i porodici
  • “Ekologija u vrtiću”
     

Izgled vrtića

Vrtić ima jednu veliku sobu, garderobu, priručnu kuhinju i veliko prostrano zatvoreno  dvorište sa rekvizitima.