• srpski
  • srpski

"Mak Đerđ"

Adresa
Čikoš Bela 2
Telefon
024/ 555-117
Rukovodilac radne jedinice
Dragana Sukara
Mobilni
065 9 646432
Radno vreme

5,40-16,40

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja JASLENIH GRUPA po uzrastu

jasle I 12-24 m mešovite jas 12-36 m jasle II 24-36 m ukupno
broj grupa 0 1 0 1

tabelarni prikaz broja OBDANIŠNIH GRUPA (celodnevni boravak) po uzrastu i jeziku

Mlađa 3-4 g. Srednja 4-5 g. Starija 5-6 g. Najstarija 6-7 g. Mešovita 3-7 g. ukupno
srpski 1 0 0 0 1 2
mađarski 0 0 0 0 2 2
srpsko-mađarski 1 0 0 0 0 1
ukupno 2 0 0 0 3 5

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 2
vaspitači 10
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 12

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

·         “Zajedno u adaptaciji” - podrška deci i porodici

·         “Ja polazim u školu” - podrška deci i porodici

·         “Zajedno u pripremi za školu” – podrška deci I porodici

 

Izgled vrtića

Vrtić ima 6 soba za boravak dece, sanitarni čvor, prostoriju za vaspitače, dvorište sa rekvizitima i peščanikom.