• srpski
  • srpski

"Loptica" Bajmok

Adresa
OŠ Vuk Karadžić Trg Maršala Tita, Bajmok
Telefon
Rukovodilac radne jedinice
Turu Eržebet
Mobilni
065 9 646495

 7,00-12,00

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj grupa
srpski 1
mađarski 1
hrvatski 0
srpsko-mađarski 0
ukupno 2

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 2
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 2

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije
- Razvoj komunikativnih sposobnosti na nematernjem jeziku

Izgled vrtića

Šest soba za boravak dece je raspoređeno u tri zgrade. U jednoj zradi se nalaze tri obdanišne sobe, u drugoj dve sobe za petočasovni boravak dece a u trećoj zradi - školskoj, u Rati je jedna soba za petočasovni boravak dece. U sklopu sve tri zgade se nalazi dvorište.