• srpski
  • srpski

"Leptirići"

Adresa
Edvarda Kardelja 114
Telefon
024/ 516-842
Rukovodilac radne jedinice
Angela Zvekić
Mobilni
065 9 646438
Radno vreme

7,30-12,30

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 1
mađarski 1
ukupno 2

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 2
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 2

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

-Zajedno u adaptaciji

- Ja polazim u školu

- Timovi vrtića

Izgled vrtića

Jedna soba za boravak dece je smeštena u zgradi škole.Dvorište je prostrano.