• srpski
  • srpski

"Lane" Rata, Bajmok

Adresa
OŠ Vuk Karadžić Baje Pivljanina 23, Bajmok
Telefon
024/ 762-178
Rukovodilac radne jedinice
Vuković Mira
Mobilni
065 9 646521
Radno vreme

 
7,30 - 12,30

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 1
ukupno 1

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 1
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

·         “Zajedno u adaptaciji” – podrška deci i porodici

·         “Zajedno u pripremi za školu” – podrška deci i porodici

Izgled vrtića

U koli ima jedna soba za boravak dece.