• srpski
  • srpski

"Lane" Rata, Bajmok

Adresa
OŠ Vuk Karadžić P.Baje bb, Bajmok
Telefon
024/ 762-178
Rukovodilac radne jedinice
Vuković Mira
Mobilni
065 9 646521

 
7,30 - 12,30

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj grupa
srpski 1
mađarski 0
hrvatski 0
srpsko-mađarski 0
ukupno 1

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 1
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

Izgled vrtića