• srpski
  • srpski

"Klara" Bačko Dušanovo

Adresa
Petra Drapšina 51, Dušanovo
Telefon
Rukovodilac radne jedinice
Mirka Vlaović
Mobilni
065 9 646504
Radno vreme

7,00-12,00

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 1
ukupno 1

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 1
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

  • “Zajedno u adaptaciji” – podrška deci i porodici
  • “Ekologija u vrtiću”
  • “Ja polazim u školu” – podrška deci i porodici
     

Izgled vrtića

Vrtić ima dve sobe, garderobu, kuhinju i veliko zatvoreno dvorište sa rekvizitima.