• srpski
  • srpski

"Bambi" Mala Bosna

Adresa
OŠ I. Milutinović Subotička 37, Mala Bosna
Telefon
Rukovodilac radne jedinice
Leposava Sarić
Mobilni
065 9 646411

07,00- 17,30

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj grupa
srpski 1
mađarski 0
hrvatski 1
srpsko-mađarski 0
ukupno 2

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 2
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 2

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Čuvari osmeha

Izgled vrtića

U zgradi se nalazi jedna soba za boravak dece, sanitarni čvor. Dvorište je prostrano, travnato.