• srpski
  • srpski

"Bambi" Mala Bosna

Adresa
OŠ I. Milutinović Subotička 37, Mala Bosna
Telefon
Rukovodilac radne jedinice
Leposava Sarić
Mobilni
065 9 646411
Radno vreme

07,00- 12

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj dece
srpski 1
ukupno 1

Zaposleni

tabelarni prikaz broja zaposlenih

broj
medicinske sestre 0
vaspitači 1
vaspitač saradnik 0
pomoćni radnici 0
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Čuvari osmeha

-Razvoj samopoštovanja putem kooperativne komunikacije

 

Postojeći programi i projekti u vrtiću:

- Ja polazim u školu

- Zajedno u adaptaciji

-Timovi vrtića

Izgled vrtića

U zgradi se nalazi jedna soba za boravak dece, sanitarni čvor. Dvorište je prostrano, travnato.