• srpski
  • srpski

"Balončići" Bikovo

Adresa
OŠ Sveti Sava, Bikovo
Telefon
024/ 797-069
Rukovodilac radne jedinice
Miljana Boić
Mobilni
065 9 646453

7,00-12,00

Vaspitno-obrazovne grupe

tabelarni prikaz broja ZABAVIŠNIH GRUPA (poludnevni boravak) po jeziku

broj grupa
srpski 1
mađarski 0
hrvatski 0
srpsko-mađarski 0
ukupno 1

Specifičnost vrtića

Vaspitno-obrazovni programi

- Tim vrtića

- Zajedno u adaptaciji

-Ja polazim u školu

-Porodica to je moja snaga

-Etwining

Izgled vrtića

Jedna soba za boravak dece je smeštena u zgradi kole.