• srpski
  • srpski

PÁLYÁZATOT HIRDET A BÖLCSÖDÉS, NAPKÖZIS ÉS AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI GYERMEKEK A 2019/2020. ISKOLAÉVRE

PÁLYÁZATOT HIRDET

 A BÖLCSÖDÉS, NAPKÖZIS ÉS AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI GYERMEKEK,  „NAŠA RADOST”  ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYBE VALÓ BEIRATÁSÁRÓL

A 2019/2020.  ISKOLAÉVRE

 

A 2019/2020. iskolaévben a szabadkai “NAŠA RADOST“ Iskoláskor Előtti Intézményhez tartozó oktatói és nevelői egységek fogadnak gyermekeket :

1. egésznapos tartózkodásra (11 órás időtartamban)

2. félnapos tartózkodásra (5 órás időtartamban)

A beíratkozás kötelező a 2013.03.01-től 2014.02.28-ig született gyermekek számára.

 

Az íratkozási pályázat 2019.04.01-től 2019.04.12-ig lesz nyitott.

A  pályázat lejárta után beadott kérvényekről az íratkozás felülvizsgálata után születik döntés.

 

A beiratkozási kérvény átadásakor szükséges dokumentumok:

A GYERMEK RÉSZÉRŐL: születési anyakönyvi kivonat (lehet fénymásolat is);
A MUNKAVISZONYBAN LÉVŐ SZÜLŐK, VAGY MÁS JOGI KÉPVISELŐK RÉSZÉRŐL:
   a) a szülők munkaviszonyáról szóló igazolás (csak azon gyermekek esetében, akik bölcsődébe vagy napközibe iratkoznak – kereseti adatok nélkül);

   b) az általános szociális biztosításról szóló igazolás (MA nyomtatvány);

A MUNKANÉLKÜLI SZÜLŐK VAGY MÁS JOGI KÉPVISELŐK RÉSZÉRŐL: az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (Nacionalna služba za zapošljavanje) által kiadott, munkanélküliséget igazoló bizonylat;
EGYETEMISTÁK RÉSZÉRŐL: az aktiv hallgatói státuszról szóló igazolás;
NYUGDÍJASOK RÉSZÉRŐL: a Köztársasági Nyugdíjbiztosítási Alap (PIO) által kiadott határozat (lehet fénymásolat),vagy az utolsó nyugdíjszelvény;
EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐK VAGY MÁS JOGI KÉPVISELŐK RÉSZÉRŐL:
a) válásról szóló döntés vagy halotti anyakönyvi kivonat – abban az esetben ha az egyik szülő vagy jogi képviselő elhunyt (lehet fénymásolat is);

b) az illetékes szerv által kiadott szülői felügyeletről szóló határozat (lehet fénymásolat is);

FÖLDMŰVESEK RÉSZÉRŐL:a mezőgazdasági tulajdon bejegyzéséről szóló igazolás;
KÉRVÉNY (a kitöltött kérvényt 2 (kettő) példányban kell átadni a teljes dokumentáció átadásakor).
Az ebben az iskolaévben először iratkozó gyermekek esetében a szülők, vagy más törvényes képviselők a kérvényeket letölthetik az intézmény honlapjáról (www.nasaradost.edu.rs), vagy átvehetik az AntonaAškerca u. 3. sz. alatt. A már intézményünkbe járó gyermekek esetében a szülők, vagy más törvényes képviselők a kérvényeket letölthetik az intézmény honlapjáról (www.nasaradost.edu.rs), illetve átvehetik az óvodában az óvodapedagógusoktól.

Az ebben az iskolaévben először iratkozó gyermekek esetében a szülők, vagy más törvényes képviselők a dokumentációt az Antona Aškerca u., 3. sz. alatt adhatják át. A már intézményünkbe járó gyermekek esetében a szülők, vagy más törvényes képviselők  a teljes dokumentációt az óvodában, az óvodapedagógusoknak adhatják át.

 

 

MEGJEGYZÉS:

·         A gyermek óvodába indulásának napján, a szülő vagy más törvényes képviselő köteles átadni: a választott orvosi lletve gyermekorvos által kiadott orvosi igazolást, hogy a gyermek egészséges és rendszeresen megkapta a védőoltásokat; illetve igazolást arról, hogy a gyermek számára a védőoltás jelenleg ellenjavasolt és ezért nem kapta meg, illetve a Szakmai csoport által kiadott igazolást, hogy a gyermek egészségi állapota miatt a védőoltás felvevése tartósan ellenjavasolt; a gyermek, megfelelően kitöltött Óvodai egészségügyi lapját (“Zdravstveni list deteta u dečjem vrtiću”). Amennyiben a szülő, vagy más jogi képviselő nem adja át a fent említett igazolást,   a Lakosságvédelme a fertőzőbetegségek elleni törvény, 32. cikk, 4. bekezdés értelmében (“Sl. GlasnikRs” br.15/2016), a gyermeket NEM vehetjük fel intézményünkbe.

Amennyiben az intézményünkbe iratkozó gyermek a család harmadik vagy negyedik gyermeke, a  gyermek óvodába indulásának napján szükséges mellékelni az iskoláskor előtti intézményi költségek csökkentésének  jogáról megszerzett végzését, amelyet a Szabadka Város Gyermekek Társadalmi védelméről gondoskodó részlege ad ki.
Amennyiben a gyermek fejlődési rendelleneséggel él, szükséges mellékelni a Bizottság erről szóló szаkvéleményét.
Amennyiben a gyermek nevelőszülőknél él, kérjük mellékelni a Szociális Központ által kiadott végzést a nevelőszülőnél való еlhelyezésről és a családi pótlékra való jogosultságról szóló végzés fénymásolatát.
Amennyiben a beiratkozó gyermek iskolai halasztást kapott, szükséges mellékelni a Bizottság erről szóló szаkvéleményét.
 

HIÁNYOS DOKUMENTÁCIÓT NEM FOGADUNK EL!

 

Ezúton értesítjük a szabadkai Naša radost Iskoláskor Előtti Intézménybe iratkozó gyermekek szüleit vagy más törvényes képviselőit, hogy a személyiségi jogokról szóló törvénnyel összhangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 97/2008, 104/2009 – második törvény, 68/2012 és 107/2012) és a  Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2017, 27/2018 – második törvény, 10/2019) az intézmény begyűjti és feldolgozza a gyermekek és szüleik, illetve más törvényes képviselőjük adatait. Az iratkozás során begyűjtött adatok és a szerződésben használt adatok kizárólag a nyilvántartás vezetésére szolgálnak, és más célokra nem használhatóak fel.

 

 

Naša radost  Iskoláskor Előtti Intézmény Sazbadka

igazgató

    Nebojša Markez, spec.szak.óvodaped.