• srpski
  • srpski

„ PRAKSA U OGLEDALU – DUJO RUNjE “

Predškolska ustanova „Naša radost“ organizovala je konferenciju „Praksa u ogledalu – Dujo Runje“ u sredu, 14.11.2018 godine u velikoj većnici Gradske kuće . Konferencija se tradicionalno održava svake godine u novembru u znak sećanja na pedagoga Duju Runje koji je u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ ostavio neizbrisiv trag posvetivši život unapređenju vaspitno – obrazovne prakse.

Pozdravnu reč učesnicima uputio je Nebojša Markez, direktor Predškolske ustanove „Naša radost“.

Pedagog Violeta Vrcelj Odri je govorila o životu i radu Duje Runje i evocirala uspomenu na izuzetnog čoveka i pedagoga .

Na konferenciji su svoje radove prezentovali gosti iz Slovenije i Hrvatske i stručni saradnici i vaspitači  Predškolske ustanove „Naša radost“.

Konferenciji je prisustvovalo više od 70 vaspitača koji su imali priliku videti primere dobre prakse iz oblasti  šumske pedagogije, senzomotoričkog razvoja deteta, primene  IKT i kodiranja u vaspitno - obrazovnom radu , timskog rada stručnih saradnika, medicinskih sestara , direktora i  vaspitača,  primer saradnje porodice i vrtića seoske i gradske sredine kroz tradicionalne seoske igre.

Poseban ugođaj konfereciji  doprineo je nastup dečjeg hora „Marija Petković - Sunčica“ i prvi javni nastup hora Predškolske ustanove „Naša radost“.

Konferencijom je moderirala Mr Dijana Kopunović Torma, psiholog Predškolske ustanove „Naša radost“.